Weimar Republic (1919-1938)

A - Berlin

D - Munich

E - Muldenhütten

F - Stuttgart

G - Karlsruhe

J - Hamburg

Weimar Republic 1 Rentenpfennig 1923-1929 KM#30

Metal: Copper

Weight (g): 2

Diameter (mm): 17,5

 

more in stock, no original picture

selection possible

 • 1923 A - 12.629.000
 • 1924 D - 17.540.000
 • 1924 J - 11.024.000

0,75 €

 • available/verfügbar
 • 3 - 7 days delivery time

Weimar Republic 1 Reichspfennig 1924-1936 KM#37

Metal: Copper

Weight (g): 2

Diameter (mm): 17,5

 

more in stock, no original picture

selection possible

 • 1924 A - 13.496.000
 • 1925 A - 40.925.000 
 • 1925 G - 13.502.000 
 • 1925 J - 30.300.000
 • 1928 A - 19.300.000
 • 1929 A - 37.170.000
 • 1930 A - 40.997.000
 • 1931 A - 38.481.000 
 • 1931 E - 12.800.000
 • 1932 A - 17.096.000
 • 1933 A - 37.846.000
 • 1934 A - 51.214.000
 • 1934 D - 7.408.000
 • 1934 E - 4.628.000
 • 1935 A - 35.894.000
 • 1935 D - 15.489.000
 • 1935 F - 12.094.000
 • 1935 G - 7.454.000
 • 1936 A - 50.949.000
 • 1936 E - 2.576.000
 • 1936 F - 6.915.000

0,50 €

 • available/verfügbar
 • 3 - 7 days delivery time

Weimar Republic 2 Rentenpfennig 1923-1924 KM#31

Metal: Copper

Weight (g): 3,33

Diameter (mm): 20

 

more in stock, no original picture

selection possible

 • 1923 D - 1.490.000
 • 1923 J - 21.196.000 (1923 J + 1924 J)
 • 1924 A - 80.864.000
 • 1924 D - 19.899.000
 • 1924 E - 6.595.000
 • 1924 F - 14.969.000
 • 1924 J - 21.196.000 (1923 J + 1924 J)

1,50 €

 • available/verfügbar
 • 3 - 7 days delivery time

Weimar Republic 2 Reichspfennig 1923-1936 KM#38

Metal: Copper

Weight (g): 3,33

Diameter (mm): 20

 

more in stock, no original picture

selection possible

 • 1924 A - 19.620.000
 • 1924 J - 7.489.000
 • 1925 A - 22.433.000
 • 1936 D - 6.525.000

0,50 €

 • available/verfügbar
 • 3 - 7 days delivery time

Weimar Republic 5 Rentenpfennig 1923-1924 KM#32

Metal: Aluminium-Bronze

Weight (g): 2,5

Diameter (mm): 18

 

more in stock, no original picture

selection possible

 • 1924 A - 171.966.000
 • 1924 D - 31.163.000
 • 1924 F - 29.032.000
 • 1924 J - 32.332.000

0,25 €

 • available/verfügbar
 • 3 - 7 days delivery time

Weimar Republic 5 Reichspfennig 1924-1936 KM#39

Metal: Aluminium-Bronze

Weight (g): 2,5

Diameter (mm): 18

 

more in stock, no original picture

selection possible

 • 1924 A - 14.469.000
 • 1924 D - 8.139.000
 • 1925 A - 85.239.000
 • 1925 E - 17.554.000
 • 1925 G - 10.232.000
 • 1926 A - 22.377.000
 • 1930 A - 7.418.000
 • 1936 A - 36.992.000
 • 1936 D - 8.108.000

1,00 €

 • available/verfügbar
 • 3 - 7 days delivery time

Weimar Republic 10 Rentenpfennig 1923-1925 KM#33

Metal: Aluminium-Bronze

Weight (g): 4

Diameter (mm): 21

 

more in stock, no original picture

selection possible

 • 1923 A - 169.956.000 (1923 A + 1924 A)
 • 1924 A - 169.956.000 (1923 A + 1924 A)
 • 1924 D - 33.894.000 (1923 D + 1924 D)
 • 1924 E - 18.679.000
 • 1924 F - 42.237.000 (1923 F + 1924 F)
 • 1924 G - 18.758.000 (1923 G + 1924 G)
 • 1924 J - 33.928.000

0,25 €

 • available/verfügbar
 • 3 - 7 days delivery time

Weimar Republic 10 Reichspfennig 1924-1936 KM#40

Metal: Aluminium-Bronze

Weight (g): 4

Diameter (mm): 21

 

more in stock, no original picture

selection possible

 • 1924 A - 20.883.000
 • 1924 D - 9.639.000
 • 1924 E - 5.185.000
 • 1924 F - 2.758.000
 • 1925 A - 102.319.000
 • 1925 D - 36.853.000
 • 1929 J - 4.086.000

0,25 €

 • available/verfügbar
 • 3 - 7 days delivery time

Weimar Republic 50 Pfennig 1919-1922 KM#27

Metal: Aluminium

Weight (g): 1,67

Diameter (mm): 23

 

,more in stock, no original picture

selection possible

 • 1919 A - 7.173.000
 • 1920 A - 119.793.000
 • 1920 D - 28.306.000
 • 1920 F - 10.932.000
 • 1921 A - 184.468.000
 • 1921 D - 48.729.000
 • 1921 E - 31.210.000
 • 1921 G - 19.107.000
 • 1921 J - 28.013.000
 • 1922 A - 145.215.000
 • 1922 D - 58.019.000
 • 1922 F - 33.000.000

1,00 €

 • available/verfügbar
 • 3 - 7 days delivery time