German Empire

1 Mark 1873-1887 - small eagle

Metal: Silver 900/1000

Weight (g): 5,55

Diameter (mm): 24

Mark - Mint

 • A - Berlin
 • B - Hannover (1873-1878)
 • C - Frankfurt (1873-1878)
 • D - Munich
 • E - Muldenhütten
 • F - Stuttgart
 • G - Karlsruhe
 • H - Darmstadt (1873-1876)
 • J - Hamburg

German Empire 1 Mark 1873 D KM#7 F (Groundfind)

Mint: Munich

Mark: D

Year: 1873

Mintage: 244.000

Condition: F (Groundfind)

5,00 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1874 A KM#7 F (Groundfind) (1)

Year: 1874

Mint: Berlin

Mark: A

Mintage: 6.310.195

Condition: F (Groundfind)

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1874 A KM#7 F (Groundfind) (2)

Year: 1874

Mint: Berlin

Mark: A

Mintage: 6.310.195

Condition: F (Groundfind)

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1874 B KM#7 VG (Groundfind)

Year: 1874

Mint: Hannover

Mark: B

Mintage: 2.672.435

Condition: VG (Groundfind)

3,00 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1874 E KM#7 F (Groundfind)

Year: 1874

Mint: Muldenhütten

Mark: E

Mintage: 3.240.000

Condition: F (Groundfind)

3,25 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1874 G KM#7 F (Groundfind) (1)

Year: 1874

Mint: Karlsruhe

Mark: G

Mintage: 4.210.000

Condition: F (Groundfind)

3,00 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1874 G KM#7 F (Groundfind) (2)

Year: 1874

Mint: Karlsruhe

Mark: G

Mintage: 4.210.000

Condition: F (Groundfind)

3,00 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1875 A KM#7 F (1)

Year: 1875

Mint: Berlin

Mark: A

Mintage: 30.340.307

Condition: F

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1875 A KM#7 F (2)

Year: 1875

Mint: Berlin

Mark: A

Mintage: 30.340.307

Condition: F

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1875 A KM#7 F (3)

Year: 1875

Mint: Berlin

Mark: A

Mintage: 30.340.307

Condition: F

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1875 B KM#7 F (Groundfind)

Year: 1875

Mint: Hannover 

Mark: B

Mintage: 7.689.685

Condition: F (Groundfind)

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1875 C KM#7 F (Groundfind)

Year: 1875

Mint: Frankfurt 

Mark: C

Mintage: 6.209.465

Condition: F (Groundfind)

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1875 C KM#7 F

Year: 1875

Mint: Frankfurt 

Mark: C

Mintage: 6.209.465

Condition: F

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1875 D KM#7 F

Year: 1875

Mint: Munich 

Mark: D

Mintage: 7.538.000

Condition: F

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1875 F KM#7 F (Groundfind)

Year: 1875

Mint: Stuttgart

Mark: F

Mintage: 7.074.000

Condition: F (Groundfind)

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1875 H KM#7 F (Groundfind)

Year: 1875

Mint: Darmstadt

Mark: H

Mintage: 2.300.000

Condition: F (Groundfind)

3,25 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1876 A KM#7 F (1)

Year: 1876

Mint: Berlin

Mark: A

Mintage: 17.296.689

Condition: F

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1876 A KM#7 F (2)

Year: 1876

Mint: Berlin

Mark: A

Mintage: 17.296.689

Condition: F

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1876 C KM#7 F (Groundfind) (1)

Year: 1876

Mint: Frankfurt 

Mark: C

Mintage: 4.789.583

Condition: F (Groundfind)

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1876 C KM#7 F (Groundfind) (2)

Year: 1876

Mint: Frankfurt 

Mark: C

Mintage: 4.789.583

Condition: F (Groundfind)

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1876 D KM#7 F (Groundfind)

Year: 1876

Mint: Munich 

Mark: D

Mintage: 2.956.000

Condition: F (Groundfind)

3,25 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1876 F KM#7 F (Groundfind) (1)

Year: 1876

Mint: Stuttgart 

Mark: F

Mintage: 4.161.000

Condition: F (Groundfind)

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1876 F KM#7 F (Groundfind) (2)

Year: 1876

Mint: Stuttgart 

Mark: F

Mintage: 4.161.000

Condition: F (Groundfind)

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1876 F KM#7 F (Groundfind) (3)

Year: 1876

Mint: Stuttgart 

Mark: F

Mintage: 4.161.000

Condition: F (Groundfind)

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1876 G KM#7 F (Groundfind)

Year: 1876

Mint: Karlsruhe 

Mark: G

Mintage: 2.333.000

Condition: F (Groundfind)

3,25 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1881 A KM#7 F (Groundfind)

Year: 1881

Mint: Berlin

Mark: A

Mintage: 6.386.441

Condition: F (Groundfind)

2,75 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1881 D KM#7 F (Groundfind) (1)

Year: 1881

Mint: Munich

Mark: D

Mintage: 2.040.000

Condition: F (Groundfind)

3,00 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1881 D KM#7 F (Groundfind) (2)

Year: 1881

Mint: Munich

Mark: D

Mintage: 2.040.000

Condition: F (Groundfind)

3,00 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1881 J KM#7 VG (Groundfind)

Year: 1881

Mint: Hamburg

Mark: J

Mintage: 790.000

Condition: VG (Groundfind)

3,50 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1882 A KM#7 VG (Groundfind)

Year: 1882

Mint: Berlin

Mark: A

Mintage: 1.474.086

Condition: VG (Groundfind)

3,25 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1885 A KM#7 F (Groundfind)

Year: 1885

Mint: Berlin

Mark: A

Mintage: 1.467.069

Condition: F (Groundfind)

3,50 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1885 G KM#7 F (Groundfind)

Year: 1885

Mint: Karlsruhe

Mark: G

Mintage: 468.000

Condition: F (Groundfind)

5,00 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1886 J KM#7 F (Groundfind)

Year: 1886

Mint: Hamburg

Mark: J

Mintage: 427.000

Condition: F (Groundfind)

5,00 €

 • sold

German Empire 1 Mark 1887 A KM#7 F (Groundfind)

Year: 1885

Mint: Berlin

Mark: A

Mintage: 3.005.644

Condition: F (Groundfind)

3,25 €

 • sold

16.09.2018